KuTS historiaa

Poimintoja 60-vuotiselta taipaleelta:

"Kuusankosken taideseuran perustamiseen vaikuttivat olennaisesti Kuusankosken työväenopiston aktiiviset taiteenharrastajat ja heidän opettajanaan 1940-luvun lopulla toiminut taidegraafikko Tapani Lemminkäinen. Myös työväenopiston johtaja, fil.maist. Veikko Talvi oli innokas kuvataiteiden ystävä."  

Lemminkäinen ja Talvi järjestivät vuodenvaihteessa 1947–1948 Kuusankoskella Kotien taidetta -näyttelyn. Harvinainen näyttely vetosi katsojiin myös kotiseudullisella ilmeellään, sillä nähtävillä oli tuttuja Kymijoen koski- ja suvantomaisemia ja tehdasnäkymiä sellaisten mestareiden kuin Victor Westerholmin, A.W. Finchin, Verner Thoménin, Eero Järjefeltin ja Santeri Salokiven kuvaamina. Näyttelystä tuli yleisömenestys ja pian sen jälkeen heidän oli järjestettävä taiteennälkäisille kuusankoskelaisille uusia näyttelyistä.
 
Näyttelyt saivat yleisön liikkeelle, mutta ne olivat myös tärkeitä vaikutteiden antajia kuvataiteen harrastajille. Työväenopiston taidepiirin keskuudessa syntyi sitten ajatus oman taideseuran perustamiseksi. Joulukuussa 1950 Lemminkäisen ja Talven aloiteesta pidettiin seuran perustava kokous. Varsinaisiksi jäseniksi kutsuttiin työväenopiston taidepiirin jatkoryhmä. Toiminta lähti heti hyvään vauhtiin ja seuraavana vuonna pidettiin taideseuran ensimmäinen näyttely puheenjohtaja Eino Hokkasen johdolla.  Näyttelystä tuli siitä lähtien jokavuotinen tapahtuma.

Kuusankosken kunnan taholta taideseuran toimintaan suhtauduttiin alun alkaen suopeasti.  Jo ensimmäisenä toimintavuonna seura sai 25 000 markan suuruisen avustuksen. Kymiyhtiö osoitti niin ikään myöntämielisyyttä teettämällä näyttelytelineet seuran käyttöön ja antamalla ilmaiset näyttelytilat Kuusankosken seuratalosta. Sittemmin purettu talo sijaitsi Ekholmintiellä suunnilleen Kymin ammattikoulurakennuksen kohdalla tien toisella puolella.

Seuran toimintaa

Kuusankosken taideseuran toiminnan rungon muodostavat seuran omat näyttelyt, koulutustilaisuudet ja kurssit. Säännöllistä toimintaa ovat myös kokoukset ja jäsenillat.

Sääntöjen mukaan taideseuran tarkoituksena on koti-paikkakunnallaan ”herättää ja kehittää harrastusta kuvaamataiteeseen.” Lisäksi säännöissä mainitaan: ”Tarkoituksensa seura koettaa saavuttaa antamalla jäsenilleen opetusta kuvaamataiteessa, järjestämällä näyttelyitä ja valistustilaisuuksia sekä jakamalla palkintoja, avustuksia ja apurahoja.”

Kaikkia näitä asioita on toteutettu – tosin palkinnot, avustukset ja apurahat ovat viime vuosina jääneet vähemmälle.

Yhteistoiminta

Kuusankosken taideseura toimii yhteistyössä Pohjois-Kymenlaakson muiden taideseurojen kanssa.  Yhteistoiminta on vapaamuotoista ja sillä pyritään vaikuttamaan siihen, että taiteen tekemisen intressit tulevat tunnetuiksi ja taiteen tekemisen edut huomioon otetuiksi.

Taideseura tekee yhteistyötä myös kansalaisopiston taideryhmien kanssa ja oppilailla on mahdollisuus osallistua töillään kesänäyttelyihin.

Yhteistyötä tehdään myös kaupungin kulttuuritoimen kanssa. Taideseura onkin osallistunut erilaisiin tapahtumiin, mm. Taiteiden yöhön.

 

Työtilat

Kuusankosken Taideseuran ensimmäiset toimitilat vuosina 1950–1957 sijaitsivat Kymiyhtiön ammattikoulun vieressä sijaitsevassa, nyt jo puretussa Toimelassa.

Sen jälkeen työtilat olivat Lars Sonckin piirtämässä Kotiseututalossa Kettumäellä ja1960-luvun alkupuolelta alkaen Kuusankosken keskustassa Pienteollisuustalon vintillä.

Vuonna 1983 taideseura, ja samalla työväenopiston taidepiirit, saivat käyttöönsä asialliset työskentely- ja kokoustilat Naukion asuntomessualueelta, missä taitelijoiden käyttöön kunnostettiin vanha sauna- ja pesutuparakennus. Tilat saivat nimekseen Naukion Taidesauna.

Taideseura sai käyttöönsä rakennuksesta entisen talonmiehen asunnon, josta tuli taideseuran oma tukikohta kokous-, kurssi- ja työhuonekäyttöön. Taideseura on myös saanut käyttää tarvittaessa taidesaunan maalaus- ja kuvanveistotiloja. Toisaalta myös työväenopiston opettajien vetämiä grafiikan kursseja on pidetty taideseuran puolella, jossa on käytettävissä syövytyskaappi ja grafiikkaprässi.

Taideseura piti näyttelyitään historiansa alkuvuosina Kuusankosken seuratalolla, joka sijaitsi Kymin ammattikoulun vieressä Ekholmintien toisella puolella. Vuodesta 1968 alkaen näyttelyt pidettiin Kuusankosken yhteiskoululla, ensin koulun vanhassa rakennuksessa Marskinkadulla ja sittemmin Valtakadulle valmistuneessa koulurakennuksessa.

Vuodesta 1985 lukien Kuusankoskitalon valmistumisen jälkeen on vuosinäyttelyt pidetty Kuusankoskitalon galleriassa.  


© 2019 | Taideseurat