Jäsenistö

Kuusankosken Taideseurassa on noin 70 jäsentä.
Mukana on ollut aina niin ammatti- kuin harrastajataiteilijoita.

Valtaosa taideseuran jäsenistä on saanut taidekoulutuksensa joko työväenopiston taidepiireissä tai erilaisissa taidekouluissa. Myös akateemisen koulutuksen saaneita on jäsenenä. Jäsenkunnassa ei ole eritelty ammatti- ja harrastajajäseniä, vaan kaikilla on mahdollisuus toimia tasaveroisesti Kuusankosken kuvataiteiden hyväksi. Koulutusta on laajennettu myös seuran omilla kursseilla.

Taideseura ottaa koko ajan uusia jäseniä. Paras tapa on olla yhteydessä seuran toimihenkilöihin ja tarjota teoksiaan lokakuun vuosinäyttelyyn. Muulloinkin seuraan voidaan liittyä täyttämällä hakemus ja toimittamalla teosnäytteitä seuran hallituksen käsittelyyn.

Jäseneksi hallitus hyväksyy hakijan, joka osoittaa kuvataiteellista kykyä, osallistuu aktiivisesti näyttelyihin ja mielellään omaa taidealan koulutusta. Taideseurassa on myös kunniajäseniä, jotka ovat erityisen ansiokkaasti edistäneet seuran toimintaa.

Lisäksi taideseurassa on kannattajajäseniä, jotka maksamalla kannattajajäsenmaksun osallistuvat vuosittain seuran taiteilijajäsenen lahjoittaman taideteoksen arvontaan.

Taideseuran koko jäsenistö kokoontuu kahdesti vuodessa kevät- ja syyskokoukseen, joissa valitaan seuran hallitus, erilaisia toimikuntia sekä laaditaan toimintasuunnitelmia ja talousarvioita. Seuran hallitus vastaa käytännön toiminnasta ja se kokoontuu 6-8 kertaa vuodessa. Jäsenet saavat tietoa seuran toiminnasta jäsenkirjeistä, nettisivuilta ja kokouksissa.

Taideseura järjestää vuosittain muun muassa jäseniltoja, joissa vapaasti keskustellen vaihdetaan ajatuksia taiteesta ja pyritään vaikuttamaan paikkakunnan taide- ja kulttuurielämään. Jäsenilloissa keskustellaan ajankohtaisista näyttelyistä sekä jäsenten näyttelymatkoista ja kokemuksista niistä.

Seura on järjestänyt vuosien saatossa jäsenilleen ja nuorille runsaasti erilaisia kuvataidekursseja.

Jäsenlajit


Taiteilijajäsen
Taideseuran varsinaisia jäseniä ovat taitelijajäsenet, jotka ovat saaneet jäsenyytensä perustajajäseniä lukuun ottamatta jättämällä hakemuksen ja esittämällä näytteitä osaamisestaan. Taitelijajäseneksi hakeva voi tuoda töitään taideseuran näyttelyihin jo siinä vaiheessa kun hän vasta pyrkii jäseneksi. 

Kokelasjäsen
Joskus taitelijajäseneksi hakevaa ei valita heti jäseneksi, vaan halutaan jonkin aikaa seurata hakijan osaamista. Tällöin jäsenhakemusta käsitellään myöhemmin uudelleen hallituksen kokouksessa. Ennen lopullista jäseneksi hyväksymispäätöstä jäsen on ns. kokelasjäsen.  
    
Kunniajäsen
Taideseura voi kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on ansiokkaasti edistänyt seuran toimintaa. Asiasta päättää taideseuran hallitus. Kunniajäsenet saavat osallistua taideseuran näyttelyihin omilla töillään ilman jurytystä. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

Vapaajäsen
Taideseuran vapaajäseneksi pääsevät kaikki 65 vuotta täyttävät jäsenet, jos he ovat siinä vaiheessa olleet seuran jäseninä vähintään kymmenen vuotta. Vapaajäsenet on vapautettu jäsenmaksun maksamisesta.

Kannattajajäsen
Kuka tahansa taiteesta kiinnostunut ja taidetta harrastava henkilö voi liittyä Kuusankosken taideseuraan kannattajajäseneksi. Kannattajajäsenten kesken arvotaan kunkin vuoden kevätkokouksessa taideteos, jonka seuran taiteilijajäsen on lahjoittanut seuralle.   


© 2019 | Taideseurat